Wciąż mając na uwadze rozwój, można skierować rozważania w kierunku nowoczesnych technologii. Największą karierę robią ostatnio technologie IT. A szczególnie te, które pomagają w przekazie informacji. Jedną z przodujących od wielu lat jest technologia związana z telefonią komórkową.

Jest to system wymiany krótkich tekstowych informacji o nazwie – sms. Razem z systemem działają określenia: emotikon, emoji i darmowa grafika. Wspomagają system SMS-ów grafiką w formie piktogramów. Obserwacja sytuacji i domniemanie, że wszystko, o czym już powiedziano w tej sprawie ma sens może być przecież jak najbardziej na miejscu.

Być może ktoś sobie przypomina jak system wyglądał u swego zarania, a może już nie pamięta tego nikt. Prosty interface. Wpisywanie bez wspomagania odczytywania intencji i sugestii słownych. Monochromatyczne wyświetlacze, których rozmiaru nie przekraczały dwóch cali w przekątnej. Dziś mobilne aparaty mają tak wiele rozbudowanych funkcji, że aby korzystać z nich wszystkich, trzeba zapoznać się z długą instrukcją lub tutorialem.