Aby skutecznie przedstawiać treści w internecie, należy wykorzystać wszystkie dostępne zasoby. Wśród różnych elementów, które możesz wykorzystać na swojej stronie internetowej, aby zaoferować użytkownikom pełniejsze i bardziej wartościowe treści, są infografiki. Ich siła wizualna przyciąga uwagę i pokazuje informacje w sposób, który jest znacznie łatwiejszy do zrozumienia i zapamiętania.

Co to jest infografika?

Infografika lub grafika informacyjna to element zaprojektowany w celu przedstawienia danych w sposób wizualny, tak aby można je było łatwiej i szybciej odczytać i zrozumieć. W komunikacji wizualnej infografiki stanowią bardzo interesujący element. Skupiają się one na wyjaśnianiu danych i wykorzystują takie elementy, jak ikony, grafiki, obrazy lub symbole.

Jakie są korzyści z wykorzystania infografiki?

Dodając infografiki do swojej strony internetowej, bloga lub sklepu internetowego, zyskujesz szereg korzyści, takich jak np:

  • Podsumowanie tematu, lub koncepcji w sposób wizualny.
  • Zmniejszenie złożoność zrozumienia procesu lub zadania.
  • Umożliwienie przedstawienie danych w sposób łatwy do porównania.
  • Ułatwienie prezentowanie danych statystycznych w zrozumiały sposób.
  • Pomoc czytelnikom w zapamiętywaniu informacji.
  • Poprawa doświadczenia użytkownika, dostarczając mu atrakcyjny element, który wnosi wartość dodaną.

Zastosowanie infografik możesz podejrzeć na social mediach oraz na blogu www.realista.pl, który często korzysta z takiego rozwiązania.

Przedstawianie procesów według faz lub etapów

Jedną z najczęściej stosowanych infografik jest ta, która wykorzystuje symbole, takie jak strzałki i linie, do przedstawienia różnych etapów procesu. W ten sposób użytkownik łatwiej zrozumie, że jest to proces sekwencyjny, w którym jedno zadanie poprzedza następne. Chociaż listy są dobrą alternatywą do przedstawiania tego typu informacji w etapach lub krokach, infografika jest bardziej efektowna i łatwiejsza do zrozumienia dla użytkownika.

Łączenie pojęcia z obrazem

Innym sposobem na przedstawienie informacji w atrakcyjny sposób oraz ułatwienie jej zrozumienia i zapamiętania jest wykorzystanie elementów wizualnych, takich jak ikony, które kojarzą dane pojęcie z obrazem.

Na przykład, jeśli mówisz o tym, jak dbać o zdrowie, infografika powinna wykorzystywać elementy graficzne, aby pokazać, jak ćwiczyć, jak spać, jak się odżywiać. Skojarzenie tych pojęć z ikoną lub obrazem ułatwia czytelnikom zrozumienie i zapamiętanie informacji.